Haleluja '99

Festival kresťanského umenia
24. - 26. 11. 2000, DK Ružinov, Bratislava

Informačný bulletin

Špeciálni hostia

Michal Kulenty Quartet (Poľsko) web
Michal Kulenty je skladateľ, inštrumentalista (saxofón, klavír, flauty, klarinet, ľudové nástroje), pedagóg, absolvent Varšavskej univerzity a Hudobnej akadémie F. Chopina vo Varšave (klasický saxofón). Jeho skladby hraničia s jazzom, folkom a cirkevnou hudbou - sú to jednoducho spievané témy, bohatá súčasná harmónia a neobyčajná kombinácia emócií a formy. Kompozície majú vydarenú štruktúru - veľa častí, tém, polyfónia a rôznorodosť rytmických štruktúr - ale zároveň sú jednoduché. Zvuk jeho sopránového saxofónu - lyrický, plný duchovnej sily - patrí k najkrajším fenoménom poľského jazzu. Kvarteto Michala Kulentyho sa predstaví inštrumentálnymi jazzovými skladbami a je jednoznačne vrcholom festivalu. Michal Kulenty bude na festivale aj prednášať na hudobných seminároch.

Ďalšie informácie a zvukové ukážky

Echo (Poľsko) web
Echo je kresťanské hudobné združenie z Poľska, ktoré založil Tomasz Radecki v marci 1997. Združuje ľudí z rôznych denominácií, ktorí sú zapálení pre Boha. Víziou a cieľom Echa je hlásať evanjelium Ježiša Krista hudbou aj slovom a povzbudzovať kresťanov k hlbšiemu vzťahu s Bohom. Zúčastnili sa na kresťanskom hudobnom festivale "Cantate Deo" v Poľsku a v roku 1997 a 1999 na festivale ICMF v Berne. V roku 1998 mali turné po USA, kde navštívili 33 štátov a účinkovali v kostoloch, školách, na univerzitách a v charitatívnych zariadeniach. V Poľsku robia aj evanjelizačné koncerty. Ich piesne sú aranžované príťažlivým spôsobom kombinujúcim pop, folk aj klasiku. Len nedávno sa vrátili z ďalšieho turné po USA.
Tomasz Radecki - spev, Lukasz Tytyk - bicie, Krzysztof Wojnar - klávesy, spev, Bozena Przeradowska - husle, Gosia Bernaciak - violončelo


Hudobné skupiny

Alan Fabian (ČR)
Česká skupina Alan Fabian vznikla v roku 1995 ako voľné pokračovanie skupiny Beh Hur, avšak v pozmenenom zložení. Tento vývojový krok mal pomôcť k zjednoteniu názoru na smer, ktorým sa kapela bude v budúcnosti uberať. Na festivale uvedie skupina repertoár v štýle unplugged.
O celú produkciu sa stará Alan, Wendy a Fabian. Zapojením slečny Wendy do zostavy získava hudba skupiny ALAN FABIAN nové rozmery.

All in One web
Skupina vznikla v septembri 1997 a jej myšlienkou je priniesť alternatívu k ostatnej kresťanskej hudobnej produkcii. Členovia kapely sú kresťania a chcú svojou hudbou a textami zaujať najmä mladých ľudí. Štýlovo sa All in One radí k pop-rocku, je však ešte stále v procese hľadania a kryštalizácie. Nebráni sa žiadnym novým vplyvom a nápadom.
Daniel Javorník - gitara, Ján Kala - klávesy, Igor Javorník - bicie, Jaro Kukučka - perkusie, Samuel Vyhnánek - spev, basová gitara, Tomáš Vyhnánek - gitara

Another Dimension web
Hudobná skupina Another Dimension vznikla v roku 1994. Pôvodný názov skupiny bol I:40,31 - čo je vlastne odkaz na proroka Izaiáša, 40. kapitolu, 31. verš, v ktorom je povzbudenie a návod, ako žiť naplnený život. Názov Another Dimension (Iný rozmer) chcú postaviť ako protiklad voči "modernému" technokratickému, materialistickému a pragmatickému chápaniu sveta. Duchovné ponímanie skutočnej reality (ktorú nie je vidieť) nie je možné ohraničiť len hĺbkou, výškou, šírkou a časom (štyri rozmery). Jej pochopenie vyžaduje od človeka v prvom rade pokoru a uvedomenie si vlastnej obmedzenosti oproti Stvoriteľovi. V máji 2000 vydali prvý album, na ktorom je 12 skladieb. Je to prehliadka tvorby skupiny takmer od začiatku pôsobenia. Ľudovít Juhasz - spev, klávesy, Karol László - gitary, Ján Ivanko - basová gitara, vokály, Pavol Badiar - bicie, perkusie, Vlado Bis - manažér

Attack web
Od svojho prvého vystúpenia v roku 1996 na festivale Haleluja '96 sa skupina zúčastnila mnohých festivalov aj sólových koncertov. Attack sa snaží osloviť poslucháčov rytmickým a melodickým popom s prvkami funky, jazzu a jazz-rocku. Texty piesní odrážajú kresťanský životný postoj členov kapely. Kapela pripravuje na koniec tohto roku vydanie multimediálneho CD s názvom "Konečne". Na festivale vystúpi na slávnostnom otvorení s krátkym hudobným vstupom.
Ľubomír Šramo - klávesy, spev, autor hudby a väčšiny textov, Ľudmila Šramová a Janka Makovíniová - vokály

Jana Bajuszová
klavír
Fryderyk Chopin: Mazurky cis mol, es mol, C dur, a mol
Vyštudovala konzervatórium v Bratislave a VŠMU. V súčasnej dobe je pedagógom na súkromnom Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Cecílie v Bratislave. Na festivale nás poteší interpretáciou diel klavírneho virtuóza a skladateľa Fryderyka Chopina.

El Roi
Názov skupiny "El Roi" pochádza z hebrejského jazyka, čo v preklade znamená: "Boh, ktorý ma vidí". Táto rocková formácia vznikla pred dvoma rokmi, v zoskupení štyroch nástrojov: basa, bicie, gitara, klávesy. Členovia skupiny pochádzajú z kresťanských rodín. Ich hudobné ponímanie má prevažne rockový charakter.
Milan Matušek - gitara, spev, Peter Praženica - basová gitara, Gabriel Pištek - bicie, Milan Čierny - klávesy

Hrozen (ČR) web
Pop-folková skupina.

Kapucíni
Korene kapely Kapucínov siahajú ešte do predrevolučných rokov, kedy sa sformovali do jednej skupiny traja bratia kapucíni, ktorí už dlho pred tým skladali a spievali svoje piesne. Hneď po revolúcii vydali kazetu "To je život". Do dnešnej doby odohrali niekoľko stoviek koncertov. Tému pre svoju tvorbu čerpajú zo života. Je o Bohu, o láske, o vzťahu ľudí a problémoch medzi nimi. V týchto mesiacoch vydali svoje ostatné CD, ktoré je dôkazom toho, že Kapucíni hrajú aj inak. Na festivale sa však predstavia svojím charakteristickým folkovým štýlom.

Kompromis web
Keď roku 1998 vyšla kazeta "Vďaka Ježiš", ktorú členovia Kompromisu naspievali, nik ešte netušil, že sa začala písať nová história prevažne evanjelizačných koncertov a niečoho, čo Boh pomaly pripravoval. Na koncertoch chcú prinášať evanjelium formou, ktorá by bola prijateľná pre hľadajúcich a zároveň by povzbudila a obohatila tých, ktorí poznajú Ježiša hlbšie, ako len historickú postavu. V roku 1999 vyšla kazeta a CD "Vďaka Ježiš II". Piesne sú rockovejšie, s evanjelizačnými textami o tom, čo Ježiš urobil pre človeka a čo mu dnes ponúka. Sú tam však aj piesne modlitebného charakteru. (prevzaté z obalu CD "Nemôžeme mlčať")

Koráb
Skupina Koráb vznikla koncom 80-tych rokov na troskách profesionálnej barovej kapely, ktorej členovia sa stali veriacimi a prijali Ježiša Krista, stali sa členmi Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Topoľčanoch. Žánrovo sa zaraďujú do country gospel music a v tomto duchu nahrali aj dve kazety "Koráb" a "Stará pieseň". Posledné dva roky živá kapela neúčinkuje a skupina spieva na playbacky. Takouto formou vydali nahrávku pod názvom "Prišiel na zem". Textová tvorba je pôvodná a hudobne spracovávajú tradicionály a spirituály.
Igor Slamka - hudobná úprava a realizácia playbackov, zvukár
Karol Bartakovič, Miro Klčo, Miro Klčo ml., Manuel Martinéz,
Ľudmila Slamková - spev

Lamačské chvály
Spoločenstvo vzniklo v apríli 1997, keď sa dali dohromady traja ľudia, ktorí sa chceli spoločne stretávať na modlitbách. Postupne sa k tejto skupinke pridávali ďalší a v októbri sa počet ustálil na trinástich členoch. Boh väčšine z nich ešte predtým vložil do srdca túžbu byť v skupine, ktorá bude viesť ľudí ku chvále a oslave Pána. Bolo preto prirodzené, že svoje túžby spojili a v decembri minulého roku sa všetci zaviazali k tomu, že ich hlavná služba bude vo vedení chvál.

Jozef Lupták
violončelo
Narodil sa v Bratislave, kde aj študoval na konzervatóriu a na VŠMU. Neskôr študoval v Londýne, zúčastňoval sa majstrovských kurzov popredných svetových violončelistov. Získal cenu za najlepšiu interpretáciu Francouerovej sonáty, účinkoval na viacerých recitáloch v Londýne a v Kanade a úspešne ukončil štúdium diplomom s pochvalou. V rokoch 1986-1994 sa stal laureátom a víťazom mnohých súťaží. Ako sólista hral na koncertoch s väčšinou slovenských orchestrov a v jeho doterajšom krátkom medzinárodnom pôsobení hral na festivaloch, sólových či komorných koncertoch v 15 krajinách sveta. Svoje prvé CD nahral v roku 1994 spolu s Eleonórou Slaničkovou-Škutovou, neskôr nahrával napr. so súbormi Stradivari Sextett Habisreutinger, Albrecht kvarteto, Veni ensemble. Jozef Lupták je spoluzakladateľ komorného súboru Opera Aperta ensemble. Jeho aktivita sa neobmedzuje len na koncertnú činnosť, ale pravidelne spoluorganizuje stretnutia umelcov. Bol aj dirigentom spevokolu Kvapôčky a nahral CD s básnikom, spisovateľom a spevákom Danielom Rausom.

Viera Mlynarčíková
Žije a tvorí v Banskej Bystrici. Učila sa hre na klavír v ĽŠU. Tri roky spievala v zbore Štátnej opery v Banskej Bystrici. Posledných päť rokov je na materskej dovolenke. Má tri deti. Kresťankou sa stala r. 1994. Doposiaľ jej vyšli dva tituly, obidva vo vydavateľstve HOSANA. Piesne Viery Mlynarčíkovej sú vlastne modlitby, žalmy vďaky. Sú intímnym vyznaním toho, čo v jej živote znamená Ježiš Kristus a viera v Boha. Možno v nich nájsť to, čo chtiac-nechtiac všetci hľadáme a potrebujeme - pokoj, pokoj s Bohom a Jeho milujúci dotyk.
(prevzaté z obalu CD "Nemôžeme mlčať")

Draho Poloha (Srbsko)
Draho Poloha pochádza zo Srbska, v súčasnosti žije na Slovensku. Najlepšie ho charakterizujú jeho vlastné slová: "Hudba bola pre mňa vždy dôležitou zložkou života a preto som chcel vedieť i sám hrať. Moje obrátenie je tiež späté z hudbou. Dnes je tomu trinásť rokov, odkedy som po prvýkrát vyjadril vďačnosť Bohu skrze pieseň. Vojna v Juhoslávii zastihla aj mňa. Po maturite som býval s utečencami v izbe tri krát päť metrov, kde som začal chápať život. Slzy striedali úsmev. V týchto zlých časoch som mal česť byť v prítomnosti ľudí, s ktorými som prežil svoje piesne. Ich životy skoro až diktovali verše a tvorili melódie, ktoré dnes hrám. Som vďačný, že ich životy, prežité situácie, trápenia a víťazstvá sa mohli stať časťou mňa. To, čím som, je Božie dielo a mojou túžbou je, aby Boh dokončil dielo začaté vo mne aj vo vás."

Yzop
Hudobná skupina vznikla v roku 1994. Svojou hudbou chce zaujať veriacich aj neveriacich a podeliť sa s nimi o svoj pohľad na svet a na vieru v Pána Boha. Muzikanti hrajú radi a teší ich, keď niekoho ich hudba zaujme. Od začiatku majú v repertoári energický, gitarový rock, no posledné roky hrajú aj blues, ktorý im prirástol k srdcu. Účinkovali aj na "akustických" koncertoch. Snažia sa, aby texty poslucháča zaujali a prinútili ho zamyslieť sa.
Ján Huba - gitara, Rastislav Peniaštek - gitara, Peter Konečný - basová gitara, Tomáš Trcka - bicie

Živé kamene
Živé kamene je skupina študentov Katedry evanjelikálnej teológie a misie. Ich účelom je reprezentovať katedru a slúžiť evanjelizačnými programami. Jednou časťou služby je spev. Spievajú černošské spirituály, úpravy tradičných kresťanských piesní a tvorbu súčasných kresťanských autorov, väčšinou s klavírnym sprievodom alebo a capella. Ďalšou časťou ich vystúpení sú bábky a dráma. Pracujú pod vedením Joe Ann Shelton a Joyce de Ridder.


Muzikály, tanečné divadlo
Anjeli - muzikál pre deti
Detský amatérsky súbor z Podunajských Biskupíc v Bratislave, uvedie detský vianočný muzikál "Anjeli" amerických autorov Ron E. Long a Joanne Barrett. Dej muzikálu nám priblíži starodávny príbeh z Betlehemu z pohľadu anjelov, ktorí oznamujú ľuďom narodenie Ježiša.
Účinkujú deti z klubu DK Vesna v rámci projektu "Priateľstvo cez muzikál".
Evanjelium Jána - muzikál web
Začiatkom zimy roku 1999 začala bratislavská mládež zo zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa nacvičovať program na tému "Evanjelium Jána". V priebehu niekoľkých mesiacov postupne pribudli do programu ďalšie piesne, počet účinkujúcich sa rozšíril, v pôvodnom scenári pribudli aj dobové kostýmy a osvetlenie scény. Tak vzniklo hudobné dielo, ktoré dnes už smelo môžeme nazvať muzikálom. Do programu sa zapojilo asi štyridsať ľudí - speváci, hudobníci, technici, organizátori - vo veku od 15 do 50 rokov. Doposiaľ muzikál "Evanjelium Jána" odznel na viacerých miestach: dvakrát v Bratislave, jedenkrát v Brne, v Liptovskom Hrádku a vo Svite. Veríme, že zaujme aj Vás.
ATak - tanečné divadlo
ATak je útok. Ale ak oddelíte prvé písmeno, vznikne nenápadné, nedopovedané a objavné a tak. ATak je teda slovná hračka. A súbor tanečníkov, nesúci tento názov, by mohlo byť javiskovou hračkou. Tanečné divadlo ATak existuje tretí rok. Jeho túžbou je priniesť umením pozitívne hodnoty, hľadať a rozvíjať Božie talenty a rozdávať iným. Tvoria ho mladí ľudia, ktorí sa s chuťou púšťajú do netradičných tém. Zatancovali krížovú cestu, s predstavením nechcené REQUIEM získali hlavnú cenu festivalu kresťanského divadla v Močenku a momentálne nacvičujú nové dielo ŠERO, s ktorým chcú na divákov zaútočiť začiatkom nového roka.
V kolážovom programe MOZAIKA Vám predstavia pohybovo aj vizuálne zaujímavé choreografie, ktoré síce medzi sebou veľmi nesúvisia, ale jedno ich spája - pohybom tela sa dá niekedy povedať viac, ako ústami.

Výtvarní umelci

Oľga Pazerini
propagačná výtvarníčka - karikaturistka
Propagačnej tvorbe sa venuje už dlhšiu dobu - letáky, plagáty, pozvánky, emblémy, transparenty. Tiež ilustruje knihy, navrhuje pohľadnice, maľovanky, kalendáre, svadobné oznámenia, vytvára rôzne objekty z kartónov či textilu. Vystavuje doma i v zahraničí. Autorka si všíma svet okolo seba - životné prostredie, medziľudské vzťahy. Vo svojich prácach sa snaží poukázať na niektoré naše charakterové vlastnosti, chce, aby sme sa zamýšľali nad tým, ako žijeme, ako sa správame k veciam a k ľuďom. "Ak sa začneme meniť sami, bude sa meniť aj svet okolo nás."
Vystavované diela: 20 karikatúr, lavírovaná perokresba Na festivale prezentuje aj knižku Ilustrované biblické verše a niekoľko ilustrovaných pohľadníc.

Juraj Hovorka
akademický sochár
Vyštudoval Kamenosochársku školu v Hořiciach, ďalej pokračoval v r. 1951-1956 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Jozefa Kostku. Žije a pracuje v Bratislave.

Peter Farka
maliar
"Prečo som začal tvoriť? Od svojich 10 rokov som pozoroval a napodobňoval môjho starého otca. Kreslil architektonické plány, staval modely a veľmi pekne maľoval. V Ľudovej škole umenia ma viedli manželia Goliášovci. Začal som sám pozorovať prírodu a krásu z nej vyjadrovať na papieri. Tvorba ma naučila rozonávať podstatné od nepodstatného, duchovné od materiálneho. Pochopil som, ako sa dá individuálne JA roztápať v tom univerzálnom - v Božskom."

Jozef Kulačík
maliar
Narodil sa v roku 1959, pochádza z Púchova. V Kremnici vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu, odbor plošné a plastické rytie kovov, ale celé štúdium sa venoval voľnej grafike, z ktorej aj maturoval. Neskôr študoval teóriu umenia a kultúry na Katedre estetiky, kde v roku 1984 získal doktorát. Pracoval 4 roky vo Výskumnom ústave kultúry. Od roku 1987 absolvoval štúdium evanjelickej teológie, v roku 1991 bol zvolený za baptistického kazateľa. V Bratislave mal 2 vlastné výstavy, na ďalších 2 participoval.

Späť na program festivalu Haleluja 2000


Občianske združenie SVETIELKO
Budovateľská 13
821 08 Bratislava
tel.: 07/55960485
svetielko@svetielko.sk