Pripravujeme HALELUJA 2000

Festival HALELUJA '99, 19.-21.11.1999
DK Ružinov, Bratislava
Program
Informačný bulletin
Plagát (80KB)
Zvučka festivalu (MP3 - 1.06MB)
Všetkým kresťanským hudobníkom, výtvarníkom, vydavateľom a iným podnikateľom v kresťanskej kultúre!

O festivale
Občianske združenie SVETIELKO v spolupráci s CD CULTUS Ružinov organizuje v dňoch 19.-21. 11. 1999 v Bratislave 4. ročník festivalu kresťanského umenia HALELUJA '99, v tomto roku pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry. Chceme pripraviť pre širokú verejnosť podujatie, na ktorom sa stretnú ľudia z rôznych cirkevných denominácií so spoločným cieľom - šíriť myšlienky kresťanstva prostredníctvom umenia. Tradičné zastúpenie má na tomto festivale hudobné umenie, ale tento rok chceme pozvať aj kresťanských výtvarných umelcov, predajcov kresťanskej literatúry, hudobné vydavateľstvá a ďalších podnikateľov v hudobnej oblasti (nahrávacie štúdiá, agentúry, zvukárov). Festival sa bude konať v priestoroch SD CULTUS Ružinov (veľká sála, mála sála, vstupná hala).

Prečo
•  Zviditeľňovanie kresťanského umenia a tým aj kresťanstva ako takého
•  Konfrontácia účinkujúcich - v kresťanskej oblasti, následne aj v sekulárnej
•  Podpora talentov

Ako
Účastníkov festivalu bude vyberať komisia na základe prihlášok, ale pošle pozvanie aj iným subjektom, o ktorých vystúpenie bude mať záujem. Budeme pozývať účastníkov z rôznych cirkevných denominácií. Dáme príležitosť aj talentovaným začínajúcim umelcom. Uprednostňovať budeme pôvodnú slovenskú tvorbu. Návštevníkom bude k dispozícii informačný bulletin, ktorý bude obsahovať základné informácie o účastníkoch festivalu.

Kto sa môže uchádzať o účasť na festivale

Festival HALELUJA '99 ponúka príležitosť na prezentáciu hudobníkom, výtvarníkom a tiež všetkým zložkám hudobného života (vydavateľom, štúdiám, agentúram, zvukárom, distribútorom, predajcom), aby sa mohli viac dozvedieť jeden o druhom.

UMELCI
Hudobná oblasť: speváci, hudobné skupiny, interpréti vážnej hudby (diela s kresťanskou tématikou alebo od kresťanských autorov). Dĺžka vystúpenia bude určená po dohode s organizátormi, maximálne však 30 minút.
Výtvarná oblasť: maliari, sochári, fotografi, grafici, ... (diela s kresťanskou tématikou alebo od kresťanských autorov). Prezentácia výtvarných diel môže mať aj predajný charakter. Diela budú vystavené počas trvania celého festivalu.

PODNIKATELIA
Hudobné vydavateľstvá: vydavatelia hudobných nosičov kresťanských autorov/interpretov
Ostatní podnikatelia z hudobnej oblasti: nahrávacie štúdiá, agentúry, médiá, zvukári
Distribútori a predajcovia: predajcovia tovaru, ktorý má niečo spoločné s hudobnou alebo výtvarnou oblasťou (hudobné nahrávky, noty, obrazy, knihy s hudobnou alebo výtvarnou tematikou). Prezentácia podnikateľov môže mať aj predajný charakter.


Ježiš Kristus povedal: "Ja som vinič a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič konať." Ján 15,5


Haleluja '96, Haleluja '97, Haleluja '98

Občianske združenie SVETIELKO
Budovateľská 13
821 08 Bratislava
tel.: 07/55960485
svetielko@svetielko.sk