Sme tu pre deti, pre mládež, pre Vás!
Občianske združenie Svetielko sa svojimi aktivitami snaží, aby deti mohli tráviť zmysluplne svoj voľný čas, aby mohli nájsť svoje vzory, aby spoznávali samé seba.

Kontakt

Sídlo
Občianske združenie SVETIELKO
Kvetoslavov 456
930 41 KVETOSLAVOV


IČO: 31748171
DIČ: 2020853373
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 5063345244/0900
IBAN: SK19 0900 0000 0050 6334 5244

predseda: Ľudmila Šramová
tel.: 0903/159496
e-mail: svetielko@svetielko.sk
Web: www.svetielko.sk

Darujte nám 2 % zo svojej dane!