Sme tu pre deti, pre mládež, pre Vás!
Občianske združenie Svetielko sa svojimi aktivitami snaží, aby deti mohli tráviť zmysluplne svoj voľný čas, aby mohli nájsť svoje vzory, aby spoznávali samé seba.

Svetielko

Občianske združenie Svetielko začalo svoju existenciu ešte ako Nadácia Svetielko v roku 1995, ktorá v tej dobe organizovala predstavenia detského muzikálu Anjeli a podporovala súkromnú hudobnú školu YMCA. Po ukončení činnosti tejto školy združenie Svetielko organizovalo hudobné kurzy a koncerty pre deti, ale predovšetkým hudobný festival Haleluja (1996, 1997, 1998, v rokoch 1999 a 2000 rozšírený aj o výstavy umeleckých diel a prezentácie podnikateľov z hudobnej oblasti), ako aj iné samostatné koncerty. Ďalšími významnými aktivitami boli príprava a realizácia detských muzikálov (Vianoce na celom svete, Anjeli, Ferdo mravec Všeumelec, Kúzlo Vianoc).

V súčasnosti združenie prevádzkuje hudobné kurzy v Bratislave.

Svoju činnosť zameriava najmä na:

  • hudobné kurzy (výuka nadanej mládeže)
  • organizovanie koncertov kresťanských skupín
  • príprava a nácvik detských muzikálov
  • podpora detí z rôznych sociálnych vrstiev (projekt Priateľstvo cez muzikál - realizácia pôvodného muzikálu Ferdo Mravec Všeumelec)
  • vydávanie špeciálnej hudobnej literatúry

2 % z dane za rok 2020

Stanovy OZ Svetielko