Sme tu pre deti, pre mládež, pre Vás!
Občianske združenie Svetielko sa svojimi aktivitami snaží, aby deti mohli tráviť zmysluplne svoj voľný čas, aby mohli nájsť svoje vzory, aby spoznávali samé seba.

Hudba

Ferdo Mravec Všeumelec

V rámci projektu Priateľstvo cez muzikál sa od roku 2001 stretávali deti v klube v Podunajských Biskupiciach, kde v rámci svojej klubovej činnosti nacvičili pôvodný detský muzikál Ferdo Mravec Všeumelec, ktorý na motívy knihy Ondreja Sekoru zložili Ľudmila a Ľubomír Šramovci.

Vianoce na celom svete

Hudobné pásmo, ktoré obsahuje vianočné piesne - koledy z rôznych krajín Európy.
K dispozícii sú demo nahrávka, klavírny playback, klavírny notový sprievod, scenár, spevník.