Sme tu pre deti, pre mládež, pre Vás!
Občianske združenie Svetielko sa svojimi aktivitami snaží, aby deti mohli tráviť zmysluplne svoj voľný čas, aby mohli nájsť svoje vzory, aby spoznávali samé seba.

Vianoce na celom svete

Vianočné pásmo Vianoce na celom svete (Christmas Around the World)

Ukážky (MP3):
  1. Oslavujme vianočný Dar I.
  2. Tajomná noc
  3. Pieseň pastierov
  4. Hrajte nápev radostný
  5. Vstaň a poď
  6. Nesieme vám noviny
  7. Tak vydajme sa na cestu
  8. Čo sme našli
  9. Čo mu prinesieme?
Je to hudobné pásmo, ktoré obsahuje 10 vianočných piesní - kolied z rôznych krajín Európy. Pred každou piesňou je úvodný text, ktorý približuje tradície a zvyky danej krajiny. Sú k dispozícií aj popisy jednotlivých situovaných scén, ktoré majú priblížiť atmosféru v určitej krajine.
Piesne v spevníku a na demo nahrávke sú v slovenskom jazyku. K dispozícii je aj samostatný text piesní k rýchlemu učeniu. Odporúčame, aby sa deti učili piesne podľa CD alebo kazety a zo spevníka. Vek účinkujúcich detí môže byť neobmedzený. Sú to piesne známe na celom svete a s chuťou ich môžu spievať aj dospelí.
Playback je klavírny doprovod na CD. Piesne v spevníku, na playbacku a demo boli kvôli hlasovému rozsahu (noty c2 - e2 sa objavovali veľmi často) transponované nižšie a preto sa nezhodujú s klavírnym sprievodom. Klavírny sprievod v notách je kópia originálu.
Myšlienka celého pásma je pripomenúť si veľkosť Vianoc v jednoduchej piesni, ktorá je posolstvom a nesie sa celým svetom.


Objednávka

Ak máte záujem o scenár, spevník s notami, klavírne noty, klavírny playback alebo demo nahrávku z vystúpenia, napíšte nám prosím na svetielko@svetielko.sk.