Sme tu pre deti, pre mládež, pre Vás!
Občianske združenie Svetielko sa svojimi aktivitami snaží, aby deti mohli tráviť zmysluplne svoj voľný čas, aby mohli nájsť svoje vzory, aby spoznávali samé seba.

Muzikál Vianoce na celom svete

Hudobné pásmo, ktoré obsahuje vianočné piesne - koledy z rôznych krajín Európy. Účinkovať môžu deti i dospelí.
K dispozícii sú demo nahrávka, klavírny playback, klavírny notový sprievod, scenár, spevník - môžete si ich objednať.