Sme tu pre deti, pre mládež, pre Vás!
Občianske združenie Svetielko sa svojimi aktivitami snaží, aby deti mohli tráviť zmysluplne svoj voľný čas, aby mohli nájsť svoje vzory, aby spoznávali samé seba.

2. ročník gitarových workshopov s Chrisom Woodsom Groove

Od 9.apríla do 14.apríla 2015 sa na Slovensku uskutočnia koncerty a gitarové workshopy s Chrisom Woodsom Groove a Stanislavom Počajim na tému akustická perkusná gitara a základy improvizácie, na ktoré Vás čo najsrdečnejšie pozývame. Zúčastniť sa ich môže každý, kto má záujem dozvedieť sa čo najviac z moderných gitarových techník. Workshopy sú oficiálnou súčasťou európskeho turné Chrisa Woodsa Groove STORIES FOR SOLO GUITAR TOUR 2015.

štvrtok 9.apríla 2015 od 9:00 hodiny
Konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova ul. Topoľčany; skdk@skdk.sk

piatok 10.apríla 2015 od 9:00 hodiny
Konzervatôrium v Bratislave, Konventná č.4

sobota 11.apríla 2015 od 9:00 hodiny
SZUŠ ARS STUDIO, Škultétyho 1, Nitra; arsstudio.szus@gmail.com

pondelok 13.apríla 2015 od 9:00 hodiny
Základná umelecká škola Imricha Godina, ul. Hlavná 1121, Vráble

utorok 14.apríla 2015 od 9:00 hodiny
ZUŠ Ladislava Stančeka, Rastislavova 745/13, Prievidza; info@zuslstanceka.sk

Program:

  • 9:00 - 9:30 - prezentácia účastníkov
  • 9:30 - 12:30 - workshop otvorí Chris Woods Groove niekoľkými skladbami z albumu "Stories for solo Guitar", nasledovať budú lekcie zo základov perkusívnej hry na akustickú gitaru a základy improvizácie
  • 12:30 - 13:30 - Obedňajšia prestávka
  • 13:30 - 14:30 - pokračovanie seminára
  • 14:30 - ukončenie workshopu

    Prestávky - podľa dohovoru

Poplatok na workshop: 10€ za každého účastníka. Platí sa pri prezentácii.

Záujemcovia si budú mať možnosť zakúpiť gitarovú školu s DVD, ktorú napísal Chris Woods Groove. Cena publikácie: 22 €

Vyplnenú prihlášku (RTF) zašlite na email: aftertee@gmail.com, alebo na email konkrétnej školy v meste, v ktorom sa chcete zúčastniť workshopu.

Na workshop sa môžete prihlásiť aj zakúpením vstupenky na workshop v sieti www.ticketportal.sk.

Uzávierka prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním workshopu.

Bližšie informácie na tel:+421 905 514 160, alebo na webových stránkach škôl


Koncerty
CHRIS WOODS GROOVE
"Stories for solo Guitar"

Topoľčany, 9.4.2015, 18:00
STUDIO SKDK - Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

Nitra, 11.4.2015, 18:00
Súkromná základná umelecká škola - ARS STUDIO

Prievidza, 14.4.2015, 17:00
Základná umelecká škola - koncertná sála
Cena vstupenky: 7€Bližšie informácie o Chrisovi Woodsovi